Kukoistussyöte

Fred Luthans, Carolyn M. Youssef and Bruce J. Avolio: Psychological Capital, Oxford U.P. 2007

Fred Luthans, Carolyn M. Youssef and Bruce J. Avolio: Psychological Capital, Oxford U.P. 2007


Psychological capital, kirja pyrkii osoittamaan, “is a higher order positive construct comprised of the four-facet constructs of self-efficacy/confidence, optimism, hope, and resiliency” (p. 4).

Kirja vie eteenpäin “the call of Seligman and a few others for redirecting psyhological research toward psychology´s two forgotten missions of helping healthy people become happier and more productive and actualizing human potential” (p. 9).

Pointtina on siis inhimillinen kukoistus. Ideana on hahmottaa tieteen menetelmin inhimillisen aikuiskasvun mahdollisuksia. Tämän aikuiskasvun halutaan oleva mitattavaa ja sen tulee ilmetä käytännössä. Viitekehyksenä positiivinen psykologia, alue, joka on vyörymässä esiin suurenmoisella voimalla. Tämä on kehitys, jota itse tervehdin innostunein fanfaarein.

Fokuksessa on siis "positiivinen organisatorinen käyttäminen eli  “Positive organizational behavior (POB) [which] was first defined as ´the study and application of positively oriented human resesource strenghts and psychological capacities that can be measured, developed, and effectively managed for performance improvement in today´s workplace´” (p. 11).

Uskomatonta on, että positiivisten käyttäytymisten positiivista vaikutusta suorituskykyyn on niin pitkään vähätelty. "In fact, over two decades of empirical research strongly support the impact that contingently applied positive feedback and social recognition has on enhancing employees´ performance, sometimes even beyond monetary rewards and other motivational techniques" (s. 47).

Kirjan pääsanomana on nostaa esiin itseluottamuksen (self-efficacy), toivon, optimistisuuden ja sinnikkyyden (resiliency) peruskategoriat "psykologisen pääoman" päämuotoina.

Tarkasteltava psykologiset perusmääreet nähdään nimenomaan kehitettävissä olevina - aikuiskasvu niiden suunnalla on mahdollista. ”We believe human development/potential is far more elastic than has been previously assumed." (s. 14) Itse uskon tähän kantaan; koen kirjan viestin vahvistavan hyvin voimakkaasti omia pyrkimyksiäni ja niiden teoreettista taustaa.

"In our POB [positive organizational behaviours], we only include positive psychological capacities that are state-like and malleable [muovattavissa oleva]. Being state-like (rather than trait-like), these positive capacities are open to development and improvement using relatively brief training programs, on-the-job activities, and short, highly focused ´microinterventions´”. (p. 14). Kirjan vahvaa antia onkin se tieteellisesti argumentoiva tapa, jolla se avaa itseluottamuksen, toivon, optimistisuuden ja sinnikkyyden teemat inhimillisinä ulottuvuuksiana, joita voidaan ja tulee kehittää.

Merkillepantavaa oman systeemiälykiinnostukseni kannalta kuitenkin on, että tekijöiden "psykologisen päoman" viitekehys ei sisällä systeemistä näkökulmaa, jonka avulla yksilön toiminta jo perusteissaan ankkuroituisi osaksi ympäröivää kokonaisuutta ja toisia toimijoita siinä kokonaisuudessa. Tämähän puolestaan on systeemiälynäkökulmanmme yksi fundamentti. Filosofisesti puhuen kirjan “psykologisen pääoman” teorian taustalla mielestäni on Descartes-tyyppinen subjektifilosofia, jonka systeemiälyperpektiivi hylkää ja ylittää.

Kirjassa on valtavasti kirjallisuusviittauksia psykologisesti relevanttiin tiedekirjallisuuteen teemoista kuten “itseluottamus”, “toivo”, “optimistisuus” ja “sinnikkyys” - jotka siis ovat kirjan pääteemat ja kirjan esiinnostamat “psykologisen pääoman” päämuodot - mutta myös teemoista “viisaus”, “rohkeus”, "huumori", “luovuus” ja “tunneäly”.

Esillä on myös näiden muuttujien mittaaminen plus neljään psykologisen pääoman muotoon ja niiden lisäämiseen tähtäävä “mikrointenventioiden teoria”. 

Kirjoitti Esa Saarinen, 14.01.2007

Ole ensimmäinen joka kommentoi

Anna nimesi
Sähköpostisi
Viestisi
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit:

Vastaa

Anna nimesi
Sähköpostisi
Viestisi
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit: