Kukoistussyöte

Amartya Sen: Luentoja etiikasta ja taloustietestä, UNIpress 2001

Amartya Sen: Luentoja etiikasta ja taloustietestä, UNIpress 2001


Amarta Sen on maailman johtavia yhteiskunnallis-filosofisesti suuntautuneita taloustietelijöitä. Hänen syvä humaanisuutensa ja laaja-alainen elämänymmärryksensä lyö läpi tämän älyllisesti virittyneen kirjan, joka jäsentää taloudellisen ajattelun kapeikoita. Sen arvostelee terävästi nykyaikaista taloustiedettä, joka ei "juurikaan käsitele sen paremmin moraalisia oikeuksia kuin vapauttakaan".  Hän kyseenalaistaa sen olettaman että ennustava taloustiede ei tarvitse etiikkaa - virheellinen ja kapea käsitys, jonka mukaan "ihmisten käyttäytyminen on ainakin taloudellisissa asioissa itsekästä" (s. 88).

"Keskittyminen taloustieteen ongelmiin insinöörimallin mukaisesti on kulkenut käsi kädessä sen kanssa, että etiikka on tulkittu äärimmäisen suppeasti" (s. 85). "Kun etiikan vastainen ilmapiiri levisi hyvinvoinnin taloustieteessä", Sen kirjoittaa, "ainoa jäljelle jäävä kriteeri arvioida yhteiskuntaa oli pareto-optimaalisuus. Yhteiskuntaa voidaan pitää pareto-optimaalisena, jos (ja vain jos) yhdenkään henkilön nauttimia hyötyjä ei voida lisätä vähentämättä samalla jonkun toisen nautimia hyötyjä. Tällainen kriteeri on melko vaatimaton eikä se sinänsä takaa paljoakaan. Yhteiskunta voi olla pareto-optimaalinen köyhien eläessä äärimmäisessä kurjuudessa ja rikkaiden nauttiessa yhtäkylläisyydessä - siis edellyttäen, että köyhien asemaa ei voida parantaa puuttumatta rikkaiden asemaan." (s. 62-3) Sen itse edustaa käsitystä, jonka mukaan "hyvinvoinnin taloustiedettä voidaan merkittävästi kehittää kiinnittämällä aiempaa enemmän huomiota etiikkaan". Hänen väitteensä on, että "myös etiikan tutkimus voi hyötyä läheisemmästä suhteesta taloustieteeseen." (s. 139)

Kirjoitti Esa Saarinen, 01.07.2008

Ole ensimmäinen joka kommentoi

Anna nimesi
Sähköpostisi
Viestisi
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit:

Vastaa

Anna nimesi
Sähköpostisi
Viestisi
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit: