Tilausluennot

Esa_Saarinen by Kari Marttinen.jpg

Esan Saarinen on ollut Suomen johtavia yritysluennoitsijoita yli 20 vuotta. Hän työskentelee intensiivisesti Suomen johtavien yritysten ja yritysjohtajien kanssa. Esa on kuuluisa kyvystään koskettaa jokaista taustaan ja asemaan katsomatta.

Yritysluentojeni filosofia

Yritysluennoissani pyrin synnyttämään henkeä ja uskoa tekemiseen, innostusta, ajattelun liikettä, ihmisten välistä arvostusta ja arkiluovuutta. Tavoitteena on vahvistaa ihmisen myönteisiä vahvuuksia.

Useimmat ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä, synnyttää onnellista elämää ja luoda omaa tulevaisuuttaan rakkaittensa ja kanssakumppaniensa kanssa. Tämän myönteisen energian jäsentäminen, elävöittävä nimeäminen ja käytännön vapauttaminen on työyhteisöluentojeni tarkoitus. Yrityksen etu on vahvistaa ihmisten kykyä tuottaa arjessaan ja työssään onnellista elämää itselleen ja toisille. Sille perustuu arjen luovuus, kekseliäisyys uusissa tilanteissa ja kyky löytää uutta. Monet keskeiset tuottavuuden pullonkaulat ovat vastaavasti seurausta kyynisistä ajattelumalleista ja lähivuorovaikutuksen latteudesta. Näihin vaikuttamalla syntyy yrityksille tuottavuutta ja ihmisille onnellisuutta.

Työelämän kova-arvoiset hyiset tuulet ruoskivat ihmisiä kipittämään entistä rivakammin toisiaan vastaan. Ihmisiä välineellistetään ja hyväksikäytetään lyhytnäköisen tulosahnauden nimissä. Tähän virtaan en itse halua astua, koska uskon ihmisen koskettomaan arvokkuuteen, itseisarvoon ja kauneuteen. Elämän on oltava enemmän kuin hikistä kipitystä jatkuvasti karkaavien tulostavoitteiden perässä. Kestävästi komea tulos, uskon, ei sekään ole mahdollista ihmisiä nöyryyttämällä, yksipuolistamalla ja manipuloimalla pomppimaan milloin mihinkin suuntaan. Ruoskinta, pelko ja nöyryytys voivat lyhyellä tähtäyksellä tuottaa tulosta, pitkällä tähtäyksellä ei.

Yritysluentoni pyrkivät siihen, että jokainen tilaisuuteen osallistunut saisi nostetta itselleen ihmisenä. Uskon, että inhimillisyys on myönteinen tuotantovoima, joka kannattaa aktivoida. Kun ihmisten ymmärrys toisiaan kohtaan tunnetasolla syvenee, yhteistyö alkaa luistaa paremmin - usein maagisesti paremmin. Tiimeille suunnatut tilaisuuteni tähtäävät nimenomaan mullistaviin vaikutuksiin. Niitä voi syntyä, jos luennon kautta useissa ihmisissä käynnistyy samanaikaisesti samansuuntaisia piileviä myönteisiä voimia. Ihmiset alkavat toimia aikaisempaa mutkattomammin, anteliaammin ja ymmärtäen toisen näkökulman.

E. Saarisen yritysluennot eivät ensisijaisesti ole "valmennuksia", vaan energisoivia, keskittyneitä, ajatuksia sytyttäviä pohdintatilanteita, joissa asiansa osaavat ihmiset löytävät itsestään ja ympäristöstään uutta. Pointtina ei ole pinnistellä kohti entistä kireämpiä suorituksia. Kenellekään ei tuputeta mitään. Keltaisia lappuja ei täytellä eikä ryhmiin jakauduta. Ketään ei pakoteta "ulos mukavuusalueeltaan" eikä temppuradoille viritytä. Valmiita tehtäväkirjoja oikeine vastauksineen ei täytellä.

Lähtökohtana on jokaisen ihmisen omat piilevät vahvuudet ja se uskoni, että uudistavin muutos syntyy ihmisestä itsestään käsin.

Inhimillisen työelämän toteuttaminen vaatii huolenpitoa, oivallusta ja uskoa, joita luentoni pyrkivät synnyttämään.

Heräsikö kysymyksiä, tai haluatteko tilata luennon? Lähettäkää viesti!