Muutostekijä

ISBN: 951-0-16376-7
Tekijät: Ensio Miettinen ja Esa Saarinen
Kustantaja: WSOY, 1990
Saatavuus: Tilaamalla suoraan Esalta
Muutostekijä oli melkoinen sensaatio ilmestyessään loppukeväästä 1990. Suomi eli järjestelmätalouden viimeisiä hetkiä. Avoin talous kurkisteli jo nurkan takaa, mutta valtaosin koko suomalainen yhteiskunta piti kiinni vanhoista toimintamalleistaan. Johtaminen ei tukenut uudistumista, yritysten ja organisaatioiden työkulttuuri oli jämähtänyt paikalleen. Yksi Muutostekijän käsikirjoituksen lukeneista esikriitikoista, tunnettu vuorineuvos, sanoi, että ellei koko suomalainen työelämä muutu nopeasti kirjamme kuvaamalla tavalla, Suomi ajautuu valtavaan kriisiin - pyytäen samalla, ettei häntä mainittaisi kirjan esipuheessa. Kustantajalle kirjaa puolestaan kommentoi täysin kielteisesti yksi ajan vaikutusvaltaisimpia yrityskouluttajia, nimekäs professori, vaatien ettei tyyliltäänkin niin törkeää kirjaa julkaistaisi.

Kirja kuitenkin löysi lukijansa ja siitä otettiin viisi painosta, kaikkiaan 10 339 kpl. Se on yksi ihmisuskoisen johtamis- ja työyhteisökulttuurin muovaajia maassamme.

Sisällys

Alkusanat
Yritys: yhteistoiminnan väline
Itsemurha ja lottovoitto
Kirjan päämäärät
Yhteistoiminnan filosofia
Kiitokset

Oletko välineesi väline? Johtatus yritystoiminnan moniulotteiseen arvofilosofiaan
Välineihmisen voima
NMT-puhelimen ja Time/systemsin välttämättömyys
Kapitalismin henki
Osaako elämän kauppias elää?
Valvonta ja manipulointi
Välineet hypnoosina
Yksiulotteinen ihminen vai moniulotteinen yritys
Välineellisyys vaatii vastavoimaa: arvoja
Yrityksen ja ihmisen toivo: monipuoliset yritysarvot
Yrityksen sisäinen haavoittuvuus
Moraalin oikeutus ja välttämättömyys
Monipäämääräinen yritys
Ihminen ei halua pelkäksi välineeksi
Lähisuhteet ovat itseisarvo
Byrokraattinen ideaali
Tao on hiljaa
Valtiollakin on rajansa
Yritykset yhteisökulttuurin synnyttäjänä
Sosiaalinen innovatiivisuus

Erikoistaako yrityksesi voimavaransa kadoksiin? Työnjaollisen erikoistamisen houkutukset ja sairaudet
Erikoistetun ihmisen taivasosa
Vieraantuneisuus: ihmisen ja tuottavuuden ongelma
Taylor on täällä tänään
Hierarkia: erikoistamisen kääntöpuoli
Työ on ihmisen elämäntoimintaa
Vieraantunut johtaja
Erikoistuminen ja vastaanpakoilu
Erikoistamisen voimat ja patoutumat
Käytännöllisen järjen perikato
Erikoistettu tieto ja epätieto
Kasarmikulttuuri
Erikoistaminen ja itsetoteutus
Pilotit ja projektit: mielekkään tehdastyön mahdollisuudet
Itseohjautuva yhteisö: projektiryhmät, solut ja verstaat

Onko yrityksessäsi luovaa järkeä? Tekijävetoisen yritysyhteisön ydin
Yksilöllisyys: gurut puhuvat
Yrityksjohtajan yksilöllisyys
Toiminta on arvojen ilmentymää
Kuka tekee todellisen työn?
Tuotantolaitos palveluyrityksenä
Vallankumouksen juuret: säätyajattelu murtuu
Tekijävetoisen yrityskulttuurin esteet Suomessa
Pieni on kaunista
Pieni ja suuri Suomessa
Parkinsonin lait pätevät yhä
Evankeliumin sana
Inhimillistä, liian inhimillistä
Yrityksen yksilöllinen järki: pääkohdat
Yrityksen inhimillinen puoli
Taiteellinen syrjähyppy?
Yksilöllisyyden esteet
Piinaavin uhka: sinä itse

Onko yrityksessäsi yhteisöllistä järkeä? Yrityksen sudenkuopat: herrakulttuurin lumo ja kommunikaation lukot
Vuorovaikutukset dynamiikka
Nöyryys ja itseluottamus
Vapaa vuorovaikutus ja uusi johtaja
Tasavertaisuus vai herakulttuuri
Arkijärki ja vuorovaikutus: yritysyhteisön synty
Viestintä alhaalta ylös
Challegerin tapaus
Henkilökohtaiset ongelmat: epäolennainen on olennaista
Kytkeytyminen yhteisöön on tahdon asia
"Miksi" on vapauden sana
Kommunikaation väistämättömyys
Kommunikaation tehtävät
Tulevaisuus: näkemys ja unelma
Mitä on tehtävä?

Oletko ympäristösi uhka? Ekoteollinen murrros on tulossa
Ekologisille tekijöille taloudellinen hinta
Talous riippuu taloudenpitäjästä
Yhteinäinen ekoteollinen järjestelmä
Lisää Lapin Kultaa
Reaalihinnat: ekoteollisen yhteiskunann perusta
Elämän hinta on halpa
Väärinymmärretyt ekologit
Ekoteollinen haaste
Sovittautuminen luonnon valtaan

Viitteet

Kirjan takakannesta:
 

Kustantaja: 
WSOY
Kategoria: 
Taustatietoa: 
"Muutostekijä on yritysjohtaja Ensio Miettisen ja filosofi Esa Saarisen voimakaslinjainen johdatus 1990-luvun yritysajatteluun. Millainen on luova organisaatio? Millaisia ovat työyhteisöjen huomaamattomat nöyryytykset? Mikä vapauttaa, mikä latistaa? Lennokkaassa ja häpeämättömän suorapuheisessa kirjassaan Miettinen ja Saarinen porautuvat aikamme työyhteisöjen ydinkysymyksiin ja hahmottavat tien ulos. Muutostekijä on värikäs ja haastava perusteos, kattava kokonaishahmotus ihmislähtöisestä yrityskultuurista ja uudenlaisista yritysarvoista. Yhdistäen Miettisen käytännön kokemukset liikkeenjohdosta Saarisen filosofiseen tietämykseen, tekijät esittävät Suomessa ennennäkemättömän moniulotteisen, muutosvoimaisen yritysnäkemyksen, joka painottaa avoimuutta ja luovaa vuorovaikutusta hierarkiaa ja rooliutumista vastaan. Tämä kirja antaa käytännöllisen ja filosofisen viitekehyksen ihmiselle, joka 1990-luvun maailmassa haluaa olla muutostekijä työssään ja elämässään."