Olennainen nainen

SBN: 951-0-12629-2
Tekijät: Sara Heinämaa ja Esa Saarinen
Kustantaja: WSOY, 1983
Saatavuus: Painos loppunut
Olennainen nainen: Naiskuvan filosofiset perusteet oli filosofisen naistutkimuksen läpimurtoteoksia Suomessa. Kyseessä oli ensimmäinen kirjanlaajuinen teos, jossa naisena olemisen perusteita tarkasteltiin filosofisesti. Kirja herätti ilmestyessään melkoista huomiota. Se tyrmättiin eri tahoilta, myös naisliikkeen taholta, jonka näkökulmasta oma miehuuteni oli keskeinen peruste kirjaa vastaan.

Sisällys

Johdanto

Samanlainen vai erilainen

Onko naisella olemusta

Kieli
Kieli vallankäyttönä
Puolueettoman kielen mahdottomuus
Kieli ajattelun ohjaajana
"Ihminen"
"Nainen"

Toinen
Oleminen toiselle: inhimillinen perusulottuvuus
Naisena oleminen toiselle
Lapsi, perhe ja aviomies
Rakkaus

Keho
Keho itselle ja keho toiselle
Kauneus
Seksuaalisuus
Abortti
Raiskaus
Synnytys

Vapaus ja esineellistetty nainen
Nainen ei ole olemuksellisesti 'toinen'
Nainen ei ole olemukselliseti synnyttäjä
Olemuksesta vapaa yksilö

Maisen erityisyys
Nainen ja historia
Biofeminismi

Nainen ja parisuhde
Seksuaalisuus suvunjatkamisena
'Luontainen' heteroseksuaalisuus
Pakollinen heteroseksuaalisuus
Nainen ilman miestä
Lesbolaisuus

Nainen on miksi hän tulee

Lähdeluettelo
 

Kustantaja: 
WSOY
Kategoria: 
Julkaisuvuosi: 
1983