Sartre

E. Saarisen yhden lempifilosofin vauhdikas esittely.

ISBN: 951-9287-02-7
Tekijät: Esa Saarinen
Kustantaja: Fanzine Oy, 1983
Saatavuus: Painos loppunut
"Ei ole mitään eroa Paholaisen ja Jumalan välillä - itse valitsen ihmisen"
"Olen aina käyttänyt seksiin enemmän aikaa kuin filosofiaan"
"Meidän on taisteltava instituutioita vastaan kaikkialla"

"Jean Paul Sartre, ranskalainen filosofi ja kirjailija, on tämän vuosisadan kiistellyimpiä ja rajuimpia hahmoja. Sartre, joka kieltäytyi hänelle myönnetystä Nobelin kirjallisuuspalkinnosta, on äärimmäinen yksilöllisyyden filosofi. Hänen voimakkaan dynaaminen ihmiskäsityksensä on kaikenlaisen lokeroihmisyyden, rooliolemisen ja valmiiksi rajattujen kaavojen vastainen. Sartren eksistentialistisessa filosofiassa ihminen on radikaalisti vapaa. Ihminen tekee itsestään sen mitä hän on."

"Käsillä on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys Sartren filosofiasta. Perinteisesä akateemisesta korkealentosössötyksestä kirjani toivottavasti on kauakana", dosentti Esa Saarinen ilmoittaa kirjansa esipuheessa - kirjan avainjaksot avautuvat ilman mitään etukäteistietoja filosofiasta. Pääteemoja havainnollistetaan esimerkein: tarkastelun kohteena ovat mm. rakkauden, kuoleman ja naisen filosofia."

Sisällys
Esipuhe

Mies nimeltä Sartre

Tietoisuus ja todellisuus
Intentionaalisuus - Kuvittelu - Intentionaalisuus ja Sartren ontologinen todistus - Tietoisuuden esineellistäminen - Armeija esimerkkinä intentionaalisesta rakenteesta - Intentionaalisuus ja idealismi - Ilmiöt ja todellisuus

Olemisen perustyypit
Sartren kielifilosofian pääpiirteitä - Oleva-itsessään - Tietoisuuden rakenne - Tietoisuuden "ideaalietäisyys" - Tietoisuus ei ole substanssi

Kielto ja ei-oleva
Onko todellisuus olemassa "sinänsä"? - Negaatio olemassaolevana - Kysymysten logiikka ja kielto

Kielto ja inhimillinen tietoisuus
Tietoisuus puutteena - Tietoisuuden alkuperäinen projekti - Tietoisuus ja mahdollisuus -Tietoisuus ja aika

Vapaus
Vapaus: sartrelainen perusteema - Vapaus ei-olevan perustana - Vapaus ja aika - Vapaus ja arvot - Vapaus ja tunne - Valitsen itseni - Vapaus situaatiossa - Harteilleni sälytetään koko maailma - Vapaus ja toiminta - Vapaus ontologisena käsitteenä

Eksistentiaaliset peruskokemukset
Inho - Ahdistus - Eettinen ahdistus

Huono usko
Huono usko: pako vapaudesta - Huono usko: kolme perustyyppiä - Vilpittömyys - Autenttinen oleminen

Toinen tietoisuus: Olemassaolo
Oleminen-muille - Kiinnityn toiseen sisäkohtaisella suhteella - Katse - Masturbointi, totalitarismi ja nainen - Eksistentiaalinen psykoanalyysi - Kirjailijan olemassaolo-lukijalle - Kuolema

Toinen tietoisuus: Sosiaalisuhteet
Toisen vapauden hyväksikäyttäminen - Rakkaus - Masokismi - Toisen esineellistäminen - Välinpitämättömyys - Sadismi

Sartren eksistentialismin filosofinen asema
Sartre ja tieteellinen filosofia - Filosofinen relativismi - Tieto ja ymmärrys

KIrjallisuus

Sartre-kirjan tausta

Muita E. Saarisen Sartre-tekstejä

"E. Saarinen haastattelee Sartre-vainaata", Komposti, 1981 myös teoksessa M.A. Numminen ja Esa Saarinen, Terässinfonia, Weilin & Göös, 1981.

"Pahuus: eksistentialistinen näkökulma", Psykoterapia no 1-2, 1984 myös Vartija no 3, 1984.

"Rakkaus ja Sarten eksistentialismi", teoksessa E.Saarinen ja muut (toim.) Rakkauden filosofia, WSOY, 1984.

Sartelainen ihmiskäsitys - taideteos vai teoria", Ajatus no 41, 1984, s. 183-198.

"Davidson and Sartre", in E. LePore and B. McLaughlin (eds.) Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Blackwell, 1985, pp. 459-472.

"Eksistentiaalinen minä", Suomi no 3, 1986 myös teoksessa Esa Saarinen, Erektio Albertinkadulla, WSOY, 1988.

"Fenomenologia ja eksistentialismi", teoksessa I. Niiniluoto ja E. Saarinen (toim.) Vuosisatamme filosofia, WSOY, 1986, s. 111-144. Uudistettu versio teoksessa I. Niiniluoto ja E. Saarinen (toim.) Nykyajan filosofia, WSOY, 2002, s. 215-260.

"Unelma ja usko: onko mitään ylevää olemassa?" Suomen Kuvalehti 7.8.1987, myös teoksessa Erektio Albertinkadulla, WSOY, 1988.

"Sartren vapauden teatteri", Helsingin kaupunginteatterin julkaisuja, 1988

Kustantaja: 
Franzine Oy
Tekijä: 
Esa Saarinen
Saatavuus: 
Painos loppunut
Kategoria: 
Julkaisuvuosi: 
1983