Aalto-yliopiston luentosarja

Kevään 2013 luentosarja "Filosofia ja systeemiajattelu" alkaa 23.1.2013 klo 15-18 Dipolissa Otaniemessä

Linkki kurssin kotisivulle.

Luennot ovat avoimia kaikille. Niihin osallistuu Aalto-yliopiston opiskelijoita eri pääaineista ja eri opintojen vaiheista, korkeakoulun opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä myös ihmisiä korkeakoulun ulkopuolelta työelämästä ja usein myös lukiolaisia lähialueiden kouluista.

 

 

Luennot ovat elämyksellisiä ja inspiroivia. Luennoille osallistuminen on tärkeää, koska vain osallistuja itse voi ajatella omat ajatuksensa ja antaa itselleen mahdollisuuden oivaltaa uutta.

Luentotilaisuuksien tavoitteena on synnyttää luova ja intensiivinen, innostava ajattelun ympäristö ja siten vahvistaa osanottajan omaa elämää uudistavaa ajattelua. Luennot hyödyntävät filosofian ohella ihmistutkimuksen läpimurtotuloksia ja kokonaisuuksien hahmottamiseen kytkeytyvää systeemiajattelua. Luennot ovat luonteeltaan maailmankatsomuksellisia, soveltavia ja rohkaisevat omakohtaiseen pohdintaan. Luentosarja suoritetaan reflektioesseellä, jossa opiskelija soveltaa luentosarjan aikana esiintulleita käsitteitä ja elämänfilosofisia ideoita omiin kokemuksiinsa. Välitehtävänä kurssiin liittyy valikoituihin tiedeteksteihin liittyvä referaatti.

Mitä opin kurssilla -palautteet 2010

Mitä opin kurssilla -palautteet 2009

Mitä opin kurssilla -palautteet 2003

Vuoden 2012 luentosarjan luennot videolta

Vuoden 2010 luentosarjan luennot videolta

Luennot vuodesta 2001