Toimintani tarkoitus

Uskon ihmisessä olevaan piilevään hyvään. Pyrkimykseni on antaa luentojen ja kirjoitusten kautta henkisiä työvälineitä paremman elämän synnyttämiseksi itselle ja muille.

Luennot ovat toimintani pääympäristö. Pyrin siihen, että ihminen voisi luennoillani uudistaa omaa ajatteluaan ja oman elämänsä näköaloja hienotunteisessa, hellän dynaamisessa hengessä. Tavoitteena on löytää rikastetta omaan inhimilliseen kasvuun.

Lähestymistapani on filosofinen mutta samalla elämyksellinen. Elämä tapahtuu arjessa. Siksi ankkuroin tarkasteluni arkisiin tilanteisiin. Tavoitteeni on, että jokainen saa uusia näköaloja oman arkensa valoihin ja varjokohtiin, työhönsä ja yksityiselämäänsä, itseensä ja toisiin ihmisiin ja oman elämänsä suuriin linjoihin.

Mihin tähtään filosofiassa

E. Saarisen kärkihanke: Pafos-seminaarit

E. Saarinen insinöörimaailmassa

 

E. Saarisen Positive Philosophical Practice (in English, Michiganin yliopiston Positiivisen organisaatiotutkimuksen keskuksen kotisivuilta)